Červen 2019

Kurz Feldenkraisovy metody

12. června 2019 v 12:17 Terapie a postupy inspirované vývojovou kineziologií

Kurz Feldenkraisovy metody

7. 9. - 9. 9. 2019
Kurz probíhá pod vedením lektorky Feldenkraisovy metody paní Zuzany Frank z Německa.
Jedinečná možnost strávit 3 dny s pohybovými lekcemi konceptu M. Feldenkraise "Pohybem k sebeuvědomění". Tyto kurzy se na fakultě konají již více jak 20 let a těší se značné oblibě.
V letošním roce se poprvé kurzy budou konat v menším (a zcela novém) prostoru, proto je kapacita omezena a včasné přihlašování nezbytné.


Více informací na:
https://www.feldenkrais-seminar.cz/