Leden 2015

Přijímací řízení na UK FTVS 2015

24. ledna 2015 v 10:19

http://www.ftvs.cuni.cz/uchazeci/pro-uchazece-o-bakalarske-studium/441-tlesna-vychova-a-sport-osob-se-specifickymi-potebami.html

Přijímací řízení na rok 2015 do oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Forma studia: Prezenční a kombinovaná
Studiem bakalářského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami získávají jeho absolventi vysokoškolskou kvalifikaci a kompetence v oblasti tělesné výchovy, sportu a dalších aplikovaných pohybových aktivit provozovaných v tělovýchovných a speciálně výchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích i občanských sdruženích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami. Studium je přístupno i osobám se specifickými potřebami. Přijímací zkoušky a průběh studia budou upraveny podle charakteru specifických potřeb uchazečů.
Studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.
Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
Podmínky přijímacích zkoušek:
Přijímací řízení je dvoukolové.
I. kolo přijímacích zkoušek
  1. Talentová zkouška z atletiky
  2. Talentová zkouška z gymnastiky
  3. Talentová zkouška ze sportovních her
  4. Talentová zkouška z plavání
Talentové zkoušky se nemusí konat v uvedeném pořadí, jejich sled bude uveden na pozvánce.
II. kolo přijímacích zkoušek
5. Písemná zkouška - test obecných studijních předpokladů
Test obecných studijních předpokladů ověřuje studijní předpoklady a schopnost logického myšlení. Testem se zjišťují následující schopnosti a dovednosti: konfigurační vztahy, verbálně-logické
a matematicko-logické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím.

Informace o aktivitách oboru:
http://apaftvs.blog.cz/