Prosinec 2013

6.5.Vliv pohybového záměru (intence) na pohyb - využití při cvičení jógy

10. prosince 2013 v 10:06 | TomSi |  Jóga a vývojová kineziologie

6.5.1. Záměr - intence

V naší mysli ve stavu bdělosti se neustále děje spousta věcí - emoce, pocity, myšlenky...
Všechny přicházejí a zase odcházejí, mizí a znovu se objevují.
Jednu věc ale máme v naší mysli neustále - záměr.
Naše bdělá mysl není ani na chvíli bez záměru. Máme záměr sedět, máme záměr jít i k tomu, abychom leželi, musíme mít záměr ležet.
Co je to (pohybový) záměr - intence z latinského in-tendo - směřuji, napřahuji se, zamýšlím?
Mám úmysl, to je plán (myšlenka) něco udělat. Záměr je to, co dá moje tělo do pohybu k naplnění mého plánu.
V meditaci se někdy podaří zahlédnout záměr v naší mysli jako velmi krátkou představu pohybu těsně před tím, než daný pohyb započne.
Pokud náš pohyb při meditaci zpomalíme, tak při dobré koncentraci ho naše mysl začne vnímat nespojitě. Ruka je v určité pozici, pak zmizí a objeví se o kousek dál, zmizí, objeví se zase o malý kousek dál atd.
A tento nespojitý pohyb je doprovázen v naší mysli sérií záměrů, které následují jeden za druhým. Tak si naše mysl pohyb koriguje.


6.5.2.Funkce a obsah záměru

Ve stejné chvíli, kdy se záměr objeví v naší mysli, se již aktivují příslušné svaly a nastavují se opory v těle - výchozí stav pro zahájení pohybu.
Můžeme si tedy záměr také představit jako seznam informací (vzorců), které svaly se mají aktivovat a jak je nastavit, abychom dosáhli cíleného pohybu.
Tyto informace se přenášejí z naší centrální nervové soustavy ke svalovým orgánům. Zpětně pak je naše centrální nervová soustava informována o způsobu provádění pohybu prostřednictvím receptorů uložených ve svalech, šlachách, kloubních pouzdrech, vazech a v jiných vnitřních tkáních. Receptory informují náš mozek o poloze a pohybu, vnímají změnu polohy jednotlivých částí těla a reagují na tlak a tah.


6.5.3.Využití záměru v józe

V běžném životě si záměr v naší mysli ani neuvědomujeme a pohyb probíhá podle vzorců, které máme uloženy kdesi v podvědomí. Tyto pohybové vzorce se tam dostaly díky naším prožitým zkušenostem a díky naší vrozené dispozici.
Protože nejsme zvyklí těmto procesům věnovat pozornost, často jsou naše vzorce pohybů a držení těla vadné a nevyvážené. Tím se naše tělo více a více poškozuje.
Cestou k nápravě je tyto pohybové vzorce změnit. A to lze cestou neustálého opakování vzorců nových, kterými tak postupně nahradíme vzorce staré.
Protože nové vzorce nemáme zažité, musíme je opakovat vědomě a mnohokrát, než se z nich stanou vzorce nám vlastní.

Potřebné znalosti a vědomosti k tomu, jak svoji pozici a pohyb korigovat nám dává jóga a v poslední době mladý vědní obor kineziologie - systémy, které pracují s myslí i tělem, a které využívají mysl k ovlivnění těla a těla k ovlivnění mysli.6.5.4.Závěr

Záměr a pohyb nelze od sebe oddělit stejně jako mysl a tělo.

Naše mysl je v našem těle a naše tělo v naší mysli.