Dvojí kineziologie: odlišení vědy od alternativních systémů

9. června 2013 v 22:01 | LYKV odborném kontextu kineziologii chápeme jako vědecký obor - vědu o pohybu. Pod stejným názvem ale v praxi funguje i alternativní terapeutický postup zvaný One Brain, vycházející z tzv. "Goodheartovy kineziologie". Tu je však třeba striktně odlišit.

Kineziologie jakožto alternativní terapeutický postup je jednou z metod velké rodiny regresních terapií, kam patří dále např. metoda RUŠ českého autora Nejedlého, Mental Healing od Clemense Kubyho, Silvova metoda od José Silvy, Cesta od Brandon Bays, Klíč k životu Dr. Jany Novákové aj. Tyto metody jsou obecně založené na tom, že neideální psychický a fyzický stav zrcadlí nezpracované zážitky z minulosti. Jejich vybavením a dodatečným odžitím a zpracováním pominou i příznaky v současnosti.

K vybavení zážitků z minulosti je potřeba relaxovaný stav, k jehož navození se používá různých technik (pohodlná poloha, zavření očí, sledování dechu, počítání, vizualizace). Některé metody využívají diagnostiku pomocí tzv. "svalového testu" (nejedná se o svalový test, jak je používán ve fyzioterapii pro testování svalové síly, u nás zpracovaný prof. Jandou). Tuto metodu vyvinul v 60. letech Američan Dr. Goodheart jako metodu jednoduchého způsobu komunikace s mozkem. V jejím rámci se postupně rozvinuly nové systémy. Jedním z nich byla právě v úvodu již zmíněná metoda One Brain (Jednotný mozek), jehož autory jsou Gordon Stokem, Daniel Stokem, Daniel Whiteside a Candace Callaway. Dočítáme se u nich, že "…lidské tělo má v sobě ukrytý mechanismus, který zaznamenává všechny prožité situace a pokud některou z nich vyhodnotí jako nebezpečnou, tak ji bez závislosti na našem vědomí uloží do paměti, a tím vzniká stresový blok. Stres je psychickou záležitostí, která může ovlivnit celý náš život. V levé mozkové hemisféře máme tzv. společnou integrální plochu, která zaznamenává nové informace a porovnává je s informacemi již uloženými. Tyto informace jsou pak vyhodnoceny jako nebezpečné, což je obranný mechanismus."

Pokud je takový konkrétní poznatek vyhodnocen jako nebezpečný, do paměti (či podvědomí) se automaticky uloží informace s ním spjaté, tedy s okamžikem určité polohy svalů, vůně, dotyku a dalších souvislostí. To vše napříště člověku umožní včas rozpoznat nastalou nebezpečnou situaci.

Onen obranný systém umožňoval už primitivnímu člověku přežít v přírodě, dnes ale může stát - a často také stojí - za psychosomatickými problémy. Tělo obdrží novou informaci, podvědomí (či paměť) si ji spojí s obdobným nebezpečím v minulosti a spustí se obranný mechanismus: člověku se sevře žaludek, hůře se mu dýchá, zablokují se mu svaly, cítí bolest na prsou a celou řadu dalších psychosomatických potíží, "…zkrátka prožíváme stejné emoce jako předtím a není důležité, zda-li se nám nepříjemný zážitek stal nedávno, v mládí, dospívání, při porodu nebo třeba v prenatálním věku. Metoda One Brain pomáhá najít skutečnou příčinu problémů a odstraňuje emoční bloky."

Jak na svých internetových stránkách vysvětluje současný český terapeut Miroslav Sapík, vycházejíc přitom z metody One Brain, "…kineziologie je metodou, která odhaluje a léčí konflikty z minulosti. Jedná se o samostatnou, nezávislou metodu založenou na zharmonizování energií těla. Ve stresových situacích, které nás provázejí v prenatálním vývoji, porodu, v dětství i dospělosti se může odpojit až 75% mozku. Máme pocit bezmocnosti, ztratíme kreativní logiku a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stejné, destruktivní a neproduktivní reakce."

Zde pak vzniklá negativní reakce způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně i v příslušné části těla, z čehož mohou u konkrétního jedince vyplynout nejrůznější typy fyzických i duševních potíží, jakými jsou třeba bolesti hlavy či zad, obezita, alergie, ale i různé typy závislostí, fobie, a tak podobně.

"Téměř ve všech případech je příčinou emocionální trauma nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku slepé skvrny na určité své schopnosti," vysvětluje Sapík. "Od této chvíle po celý život popírá jejich existenci. Buňková paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Kineziolog vhodnou korekcí pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku, aby napříště byl schopný používat celý potenciál svého mozku v podobné situaci. Pomocí kineziologie můžeme velmi lehce určit příčinu stresu a jeho emocionální dosah, odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci, navodit normální, účinný neurologický tok."

V souvislosti s kineziologickou metodou One Brain hovoří Sapík také o velice významném faktoru sebepoznání: "Skutečně můžete poznat sami sebe. Důležité je pro vás poznat svoje přirozené chování, které tvoří celou vaši osobnost. Dozvíte se například, proč se chováte dominantně nebo submisivně. Poznáte strategické chování vašich předků, které kopírujete vrozenými vzorci chování. Dostanete odpověď na to, proč se cítíte uvízlí v hierarchii společenských vazeb, proč neodpovídáte společenskému modelu vyžadovaného chování. Uvolněním stresu, které doprovází tuto problematiku, se můžete stát volní a přirození. Kromě klasického svalového testu, přes který je možné se dostat k osobní typologii spojené se stresem v určitém chování, např. malým sebevědomím, bázlivostí, nerozhodností, nervozitou, nesoustředěností, zakřiknutostí nebo naopak agresivitou, podrážděností, neschopností vycházet s lidmi po dobrém, lze použít i další možnosti sebepoznávání."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama