3.2.1. Novorozenec

22. května 2013 v 20:04 | Pavlína Fečáková |  Raný motorický vývoj (0 - 3 roky)

Novorozenec (případně novorozeně) je dítě v době od narození do 28. dne života.
Pro novorozenecké období (prvních 4 - 5 týdnů) je typická výrazná fyziologická hypertonie, neboli zvýšené svalové napětí, které je projevem silné posturální nejistoty změnou zevních podmínek.
V novorozeneckém období jsou postura i anatomie jednotlivých kloubů a kostí značně nezralé - páteř bez lordotických křivek, soudkovitý hrudník, nejsou vytvořeny některé úhly mezi kostmi, pata má vysoké postavení. CNS zraje a tím uzrává i postura a objevuje se cílené
a přesně definované pohybové chování, které nahrazuje vrozené reflexy (reflexem se označuje reakce na nějaký podnět, která není ovládaná vůlí dítěte, ale proběhne automaticky), které v určitých časových intervalech vymizí.

Primitivní reflexy a automatismy jsou u zdravého, ideálně se vyvíjejícího novorozence přítomny v určitých časových intervalech, jejich fyziologická přítomnost či absence ukazuje na normální vývoj.
K těmto primitivním reflexům se řadí:
- Vzpěrná reakce - dítě držíme v podpaží a podráždíme obě plosky nohou. Odpovědí je extenční (vzpěrná) reakce dolních končetin. Tento reflex je často zaměňován při jeho přetrvávání za tendenci dítěte ke stoji.
- Chůzový automatizmus - tento reflex se vyvolává obdobně jako vzpěrná reakce s tím rozdílem, že podráždíme pouze jednu plosku nohy. Odpovědí je trojflexe na druhé končetině.
- Patní reflex - v semiflekčním postavení v kolenním a kyčelním kloubu provedeme poklep na patu. Reflexní odpovědí je extenze v koleni a kyčli.
- Moorův objímací reflex - je reakcí novorozence na úlek - pomáhá ve vývoji dýchacího mechanismu, zjednodušuje první nádech. Při úleku většinou vyvolá silný pláč. Tento reflex má také velký vliv na vývoj očních pohybů a kontrolu nad očními svaly a také na vývoj rovnováhy. Fyziologicky vymizí do 3. - 4. měsíce.

- Plantární reflex (Babinský) - vzniká podrážděním chodidla směrem od paty k prstíčkům po krajní straně chodidla. Reakcí je roztáhnutí prstíčků do vějíře a stáhnutí nožky. Vymizí do 12. - 16. měsíce.
- Palmární / úchopový reflex - vyvoláme, když novorozenci vsuneme prst do otevřené dlaně. Reakcí bude pevné sevření dlaně, tedy úchop. Tento reflex do 3. měsíce vymizí.
- Tonicko-šíjový reflex - je rozpoznatelný, když dítě, v poloze na zádech, otočí hlavu na jednu stranu, současně na této straně natáhne ruku i nohu a zároveň na straně opačné obě končetiny flektuje. Tímto zaujme tzv. "polohu šermíře". Tento reflex pomáhá zlepšovat svalový tonus dítěte a zabraňuje tomu, aby děťátko zůstalo ležet na břiše hlavou dolů (nebezpečí udušení). Mimo to "postoj šermíře" je motorickým výrazem fixace pohledu.

- Rooting reflex / hledací a sací reflex - hlava novorozence se, směrem k doteku v blízkosti úst, otočí, ústa se otevírají s jazykem vystrčeným ven jako příprava k sání. Tento reflex vymizí fyziologicky mezi 3. a 4. měsícem věku, kdy tuto činnost začne dítě vykonávat vědomě.

- Galantův reflex - tento reflex vyvoláme, pokud dítěti ležícímu na bříšku prstem pohladíme svaly na jedné straně páteře. Dítě se bokem natočí do téže strany. Tento reflex mizí mezi 3. a 5. měsícem života.
- Babkinův reflex - Stisknete-li dítěti obě dlaně, když leží na zádech, otevře ústa a narovná hlavičku doprostřed (v zahraniční literatuře hand-to-mouth reflex).
Co se dovedností novorozence týká, většinu dne prospí.
V poloze na břiše se těžiště v oblasti sterna a pupku. Neexistuje žádná opěrná báze. Dítě naléhá na polovinu v rozsahu od tváře přes hrudník až do oblasti pupku. Horní a dolní končetiny jsou flektovány pod trupem nebo u trupu a nejsou schopny opěrné funkce. Ruce má v pěstičkách, ale umí je otevřít. Zadeček je výše než hlava.
Stejné držení se objevuje i v poloze na zádech. Dítě nemá optickou fixaci, ale mělo by být schopno krátkodobě navázat oční kontakt. Hlava je otočena k jedné straně - tzv. predilekční držení. Takové držení je fyziologické do 6. týdne, nesmí být fixované.
V poloze na zádech dítě musí být schopno otočit hlavu na druhou stranu. Zjišťujeme zakrytím výhledu dlaní. Dítě nemění pouze polohu hlavy, ale celého těla. Někdy rotace hlavy způsobí
i rotaci trupu na bok, tzn. že na zádech je ještě nestabilní.

Pohyby jsou tzv. holokinetické - na horních končetinách jsou pohyby stereotypní, neplynulé, mávavé, "kraulovací", na dolních končetinách jsou to pohyby kopavé, flexně-extenční oboustranně nebo střídavě vlevo a vpravo.
U novorozence se uplatňují globální vzory při pohybu, kdy postavení hlavy ovlivňuje postavení končetin a trupu, což ovlivňuje i posturu, která je zde fyziologicky asymetrická - hlava je rotována k jedné straně a tomu odpovídá držení končetin (tj. uplatňují se šablony tonických šíjových reflexů).

Kromě těchto primitivních, vrozených reflexů je u novorozence rozvinuto také smyslové vnímání a to:
Sluch - má dobře vyvinutý, dává přednost zvukům řeči, během prvních týdnů se naučí odlišit hlas matky od ostatních hlasů
Čich - hraje roli při orientaci v prostředí, v jednom týdnu rozezná vůni matčina prsu
Chuť - již od narození dává dítě přednost sladké chuti; má více chuťových pohárků než dospělý člověk
Zrak- sítnice při narození je vyvinutá, vázne pohyblivost čočky a zraková ostrost (při narození nízká, stoupá do 6 měsíců věku). Fixace pohledu se objevuje kolem 2. měsíce, častý je i strabismus - šilhání, který ale do 3. měsíce většinou vymizí.
Zdroje:
- http://www.red-tulip.cz/
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorozenec
- http://www.mamaaja.cz
- www.pediatriepropraxi.cz


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama