Feldenkreisova metoda

20. května 2013 v 17:47 | HePe |  Terapie a postupy inspirované vývojovou kineziologií
FELDENKRAISOVA METODA
Feldenkraisova metoda je systém funkční integrace založený izraelským vědcem Moshe Feldenkraisem. Vychází z toho, že lidské bytosti mají schopnost transformace a všichni lidé bez ohledu na svůj věk nebo předpoklady také schopnost učit se. Učení považuje za to, co je pro člověka nejdůležitější. Jejím cílem je přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování a následně obnovit a zdokonalit funkčnost těla. Postupně vede ke zkvalitnění pohybového spektra a odstranění obtíží, ale i k rozvíjení celkového potenciálu člověka a jeho osobnosti. Jako základní prostředek k poznávání sebe sama a učení se používá pohyb.
Podle Feldenkraise se člověk neprojevuje podle svých skutečných možností, ale podle toho, jakou představu o sobě má. Obraz o sobě si vytváří v mozkové kůře a čím lépe tento obraz odpovídá realitě, tím přiměřeněji se člověk projevuje a jedná. Mezi tím, jak se člověk vnímá a jaká je realita, je často velký rozdíl a náš obraz o sobě v mozku je neúplný a nepřesný. Pojem vlastního obrazu zahrnuje čtyři dimenze, které tvoří jediný funkční celek a působí vždy současně. Jsou to myšlení, pocity, smyslové vnímání a pohyb. Tento obraz není statický a pevně daný, ale během času se vlivem zkušeností mění a můžeme ho tedy vědomě ovlivňovat.
Feldenkrais k nápravě tohoto nepřesného obrazu využívá práci s pohybem, který je prováděn pomalu a s plnou vědomou pozorností, uvolněně a bez násilí s maximálním zapojením zpětné vazby zprostředkované proprioceptivně. Pomalé provedení pohybů a jejich opakování neprobíhá mechanicky, protože cílem není změkčování a protahování svalů, ale vědomě, aby mohlo dojít ke zlepšení účinnosti, s níž mozek tyto pohyby řídí.
Pro úspěch tedy nestačí jen pohyb, ale je nezbytný stav uvědomění. Feldenkrais rozeznává tři stavy vědomí: spánek, bdělý stav a uvědomění (nebo také stav bdělého vědomí), kdy si zřetelně uvědomujeme, co právě děláme, prožíváme a jak to probíhá. Při cvičení je nutnou součástí uvědomovat si v každé chvíli nejen části svého těla, ale i jejich vzájemné vztahy v prostoru a čase a pocity, které v nás vyvolává. Tímto experimentováním s pohybem a objevováním smyslových vjemů se mění fungování mozku, je možné zbavit se pohybových stereotypů a nahradit je novými senzomotorickými vzorci. Následně dochází k uvolnění při jakékoliv činnosti, kterou člověk provádí, k hospodárnému nakládání s pohybem a energií.
Feldenkrais k člověku přistupuje jako k nezaměnitelné individualitě. Učitel Feldenkraisovy metody nevystupuje jako někdo, kdo má hodnotit výkon, ale vytváří prostředí pro sebepoznání a nechává člověka hledat si svá vlastní měřítka. Metoda není metodou ve vlastním slova smyslu, ale spíše návodem, jak na sobě pracovat. Vyžaduje od studentů vysoký stupeň seberegulace.
Techniky, které tato metoda používá, jsou uvědomování si rozdílu mezi pravou a levou polovinou těla, postupné uvědomování si celku a jednotlivostí, které tento celek tvoří a jejich vzájemných vazeb. Pozorování polohy těla, pozorování interakce těla a okolí, pozorování držení těla, zakřivení páteře, různé obtížnosti provedení pohybu na jednu nebo druhou stranu, hledání těžiště, zkoumání kinestetických pocitů, svalového tonu, experimentování s opakovaným prováděním stejného pohybu nebo rychlejším a pomalejším provedením, či menším a větším rozsahem.
U Feldenkraisovy metody se používají dva postupy
1. Funkční integrace - je to individuální vyučování, rukama vedená forma komunikace prostřednictvím jemných dotyků a pohybů.
2. Uvědomování skrze pohyb - je skupinová hodina, kdy vyučování probíhá tak, že žáci jsou naváděni slovně k tomu, aby zjistili, jak je možné nějaký pohyb provést účelněji, snadněji, esteticky uspokojivěji.
Moshé Feldenkrais
Narodil se v roce 1904 na Ukrajině, odkud ve čtrnácti letech odešel pěšky do Palestiny, kde pobýval v Tel Avivu. V roce 1928 odešel studovat do Paříže na Sorbonu fyziku, matematiku a strojní inženýrství. Po dosažení titulu doktora věd pracoval v institutu Joliot-Curie na vývoji Van de Graaffových generátorů a dalších přístrojů pro výzkum radioaktivity. Po obsazení Paříže odjel poslední lodí do Velké Británie, kde pracoval pro britské námořnictvo na výrobě sonarů. V roce 1950 se vrátil do Tel Avivu, kde pracoval jako ředitel elektronického oddělení izraelské armády a kde také v roce 1984 zemřel.
Od mládí aktivně sportoval, což vedlo k několika úrazům v koleni. Po válce se stal účastníkem dopravní nehody, která tato zranění ještě zhoršila. Podle lékařů se měl podrobit operaci, bez které by přestal chodit úplně. Feldenkrais se s myšlenkou na operaci neztotožnil a ve snaze se jí vyhnout začal studovat vše, co bylo známo o léčení. Kromě anatomie, fyziologie, kineziologie a psychologie také jógu, hypnózu a akupunkturu. V ordinaci své manželky, která byla dětskou lékařkou, pozoroval, jak se nemluvňata učí pohybu. Všechny tyto teoretické znalosti, pozorování a praktické zkušenosti z juda shrnul do procesu, sebepozorování a opatrného cvičení, díky kterému se mu podařilo obnovit pohyb v koleni a který dále rozvinul jako Feldenkraisovu metodu. Tuto metodu s úspěchem použil také u svých přátel a kolegů, z nichž mezi nejznámější patří David Ben Gurion.
Svoji metodu si nechal patentovat a sám vychoval první generaci učitelů.
Příklad praktikování feldenkraisovy metody - uvědomování si polohy vleže na zádech:
Lehněte si na záda s nataženýma nohama a rukama podél těla. Vaším úkolem je uvědomit si, jak vaše tělo leží a jak se cítí. Která část vašeho těla se dotýká země a která ne? Která část silně tlačí na zem, jsou některé části, které se země vůbec nedotýkají? Jste s to uvolnit všechny svaly tak, aby se celé tělo plně dotýkalo země? Pozorujte zakřivení páteře v oblasti křížové, lumbální a krční. Porovnejte jednotlivé oblouky, kde je páteř více zakřivena, který oblouk je vyšší? Uvědomte si hmotnost vaší hlavy a místo, kde tlačí na zem. Jsou obě ramena stejně vysoko nad zemí? Uvědomte si tlak, jakým tlačí hrudní koš na zem. Uvědomte si své končetiny a jejich polohu vzhledem k páteři, svírají všechny stejný úhel? Máte špičky nohou obě stejně položené, nebo je jedna více kolmo než druhá?...
Zdroje :
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama