Bobath koncept (metoda manželů Bobathových)

29. května 2013 v 17:45 | ZdeJo |  Terapie a postupy inspirované vývojovou kineziologií
Bobath koncept je přístup vyvinutý manžely Bobathovými. Jedná se o ojedinělý přístup k léčení komplikací u pacientů s DMO (dětská mozková obrna), s úspěchem se též tohoto přístupu využívá u dospělých pacientů po mozkové příhodě nebo roztroušené skleróze.

Berta a Karl Bobath žili původně v Německu, po začátku II. Světové války uprchli do Velké Británie, kde v Londýně založili Bobath Centrum. Nyní je jejich metoda celosvětově rozšířená.

Metoda manželů Bobatových je terapeutický princip využívaný k odstranění poruch mechanismů centrální posturální kontroly. Cílem terapie je udržet rovnováhu před pohybem, během něj a po jeho dokončení. Podobně jako u Vojtovy metody se zde snažíme vyvolat automatické reakce (vzpřimovací, rovnovážné, obranné), které jsou nevědomou, ale důležitou složkou volních pohybů. Nácvik těchto koordinačních pohybových vzorů vede k jejich zafixování a následnému spontánnímu zapojování, což zlepšuje celkovou koordinaci pohybů a správné zapojování posturálních mechanismů.

Známky poruch posturální kontroly:

· abnormální posturální tonus, spasticita, hypotonie nebo kolísající tonus;

· porucha automatické adaptace svalů (agonistů a antagonistů) při pohybu, což znemožňuje jeho plynulost;

· omezené množství posturálních a pohybových vzorů;

· nežádoucí synchronní pohyby při vykonávání určité činnosti.

Inhibice a facilitace

Inhibici a facilitaci považovali manželé Bobathovi za dva neoddělitelné principy. Terapeutické postupy umožňují provést současně inhibici i facilitaci. Metoda manželů Bobathových vede k facilitaci (usnadnění) správných pohybových vzorů a inhibici spasticity. Terapie se uskutečňuje v rámci tzv. handlingu (označuje způsob cvičení, manipulaci s jedincem). Terapeut manuálními doteky navozuje automatické pohyby (vzpřimovací, rovnovážné a obranné reakce). Vyvolaný pohyb dále sleduje a koriguje například použitím minimální opory na správných místech a v určitý čas pohybu. Touto korekcí získává dítě správný senzorický vjem normálně provedeného pohybu. Opakováním vzniká schopnost dítěte samostatně korigovat a kontrolovat vlastní tělo a jeho držení.

Proprioceptivní a taktilní stimulace

Cílem je zvýšení posturálního tonu a vytvoření souhry mezi agonisty, antagonisty a synergisty. Mezi stimulační techniky patří:

Nesení váhy, tlak a odpor: prostřednictvím tlaku a odporu se trup a končetiny automaticky přizpůsobují nově vzniklé situaci.

Placing a holding: placing je automatická adaptace svalů na posturální změnu provedenou terapeutem. Holding je schopnost pacienta pohyb kontrolovat a udržet.

Tapping je proprioreceptivní a exteroreceptivní stimulace různých částí těla taktilními podněty (klepání, hlazení, tlak, potřásání). Odpověď je jak lokální, tak celková. Tapping zlepšuje funkci svalů tím, že inhibuje antagonisty, dekontrahuje agonisty, stimuluje synergisty a specifické svalové skupiny.

Bobath koncept je živá metoda, která se neustále vyvíjí. Závisí na přístupu každého terapeuta. Nutno ji však brát pouze jako jeden z nástrojů, který má zkušený terapeut v zásobě.

Zdroje:

Textová část:

http://www.cadbt.cz/ - Česká Asociace Dětských Bobath Terapeutů

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Metoda_man%C5%BEel%C5%AF_Bobathov%C3%BDch - wikiskripta - prostor pro tvorbu a ukládání medicínských studijních materiálů

http://is.muni.cz/th/55497/pedf_m/Diplomova_prace.pdf‎ diplomová práce Kateřina Bulantová, Vliv mozkové obrny na psychický vývoj jedince

Obrazová část:

http://navolnenoze.cz/prezentace/veronika-kristkova/galerie/10067/ - obrázek terapeutky s dětským pacientem

http://www.podejnamruku.cz/clanky/nase-deti/eliska-vachtlova/cvicime-bobath-koncept.html - jiný obrázek terepeutky s dětským pacientem

http://www.youtube.com/watch?v=vd4hrRswDDc - krátká prezentace Bobathovy metody
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama